Görevlerimiz

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş bir yelpaze olup;. Üniversitemiz için gerekli her türlü etüt, proje, yapı, alt yapı, çevre düzenlemesi, tesis, onarım, bakım, imalat, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Daire Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmaktadır. Kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılarak ihtiyaçların karşılanması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda görev ve sorumluluklarımızı söyle sıralanabilinir.

1-Daire Başkanlığımızın stratejik planlar doğrusunda yatırım programının hazırlanması

2- Bu program dahilinde Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak.

3- Hazırlanan projelerin ödenek dağılımına uygun olarak her türlü detay, malzeme seçimi, imalat analizi, şartname, metraj, yaklaşık maliyet vb. ihale öncesi dosyaların hazırlanmak

4- İhale sürecini gerçekleştirmek,.

5- İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. Sözleşmenin imzalanmasından kabul işlemlerinin yapılmasına kadar geçen süreci yönetmek,

6- Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli röleve çalışmalarını yaparak tadilat projelerini hazırlayarak ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.

7- Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.

8- Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek, Üniversitemize ait arsa ve bina bilgilerini arşivlemek,

9- Üniversitemiz telefon santralinin, telefon tesisatlarının, elektrik ve jeneratörün, onarım ve işletmesini yapmak.

10- Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

11- Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek.

12- Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek.

13- Görevlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, gerekli tapu, çap, imar planı, ruhsat vb. işlemleri yürütmek.